teks jalan

:-SDN PAGUYANGAN 01- SDN PAGUYANGAN 02 - SDN PAGUYANGAN 03- SDN PAGUYANGAN 04- SDN KRETEK 01 - SDN KRETEK 02 - SDN KRETEK 03 - SDN KRETEK 04 - SDN PAGOJENGAN 01- SDN PAGOJENGAN 02 - SDN PAGOJENGAN 03 - SDN TARABAN 01- SDN TARABAN 02- SDN TARABAN 03 - SDN TARABAN 04 - SDN TARABAN 05 - SDN TARABAN 06 - SDN PAKUJATI 01- SDN PAKUJATI 04 - SDN PAKUJATI 05- SDN KEDUNGOLENG 01 - SDN KEDUNGOLENG 02- SDN KEDUNGOLENG 03 - SDN KEDUNGOLENG 04 - SDN KEDUNGOLENG 05- SDN KEDUNGOLENG 06 - SDN WINDUAJI 01- SDN WINDUAJI 02 - SDN WINDUAJI 03 - SDN WINDUAJI 04 - SDN WINDUAJI 06- SDN WINDUAJI 07 - SDN WINDUAJI 08 - SDN WANATIRTA 01 - SDN WANATIRTA 02 - SDN WANATIRTA 03 - SDN WANATIRTA 04- SDN RAGATUNJUNG 01- SDN RAGATUNJUNG 02 - SDN RAGATUNJUNG 03- SDN RAGATUNJUNG 04 - SDN RAGATUNJUNG 05- SDN CILIBUR 01 - SDN CILIBUR 02- SDN CILIBUR 03 - SDN CILIBUR 04 - SDN CIPETUNG - SDN PANDANSARI 01 - SDN PANDANSARI 02- SDN PANDANSARI 04 - SDI AL-FALAH - SD MA'ARIF

Kamis, 06 Oktober 2016

LOMBA MAPSI TINGKAT KABUPATEN BREBES KE 19 TAHUN 2016

Pelaksanaan lomba MAPSI tingkat Kabupaten Brebes dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016. Tempat pelaksanaan bertempat di dua kecamatan yaitu : MTsN  Ketanggungan (Kec. Ketanggungan ) dan  SDN Kersana 02 , SDN Ciampel 03 ( Kec. Kersana). Adapun peserta lomba merupakan peserta didik Sekolah Dasar yang berasal dari 17 Kecamatan se Kabupaten Brebes dengan cabang yang dilombakan sebanyak 16 cabang. Hasil Kejuaraan lomba selengkapnya, Silakan  klik HASIL LOMBA MAPSI

Rabu, 05 Oktober 2016

LOMBA MAPSI TINGKAT KABUPATEN BREBES TAHUN 2016

NO.
CABANG LOMBA
JUARA
NO.UNDI
KECAMATAN
1
PENG. PAI ,BTQ & GEBSATA PUTRA
I
14
SALEM
II
04
TONJONG
III
03
BREBES
2
PENG. PAI ,BTQ & GEBSATA PUTRI
I
05
JATIBARANG
II
03
BREBES
III
04
TONJONG
3
KETRAMPILAN AZAN
I
13
LARANGAN
II
09
TANJUNG
III
14
SALEM
4
KHAT/KALIGRAFI PUTRA
I
01
BULAKAMBA
II
07
SIRAMPOG
III
08
LOSARI
5
KHAT/KALIGRAFI PUTRI
I
02
KERSANA
II
08
LOSARI
III
07
SIRAMPOG
6
KHITABAH  PUTRA
I
08
LOSARI
II
12
BANJARHARJO
III
03
BREBES
7
KHITABAH    PUTRI
I
03
BREBES
II
06
PAGUYANGAN
III
02
KERSANA
8
MACAPAT ISLAMI PUTRA
I
06
PAGUYANGAN
II
07
SIRAMPOG
III
16
KETANGGUNGAN
9
MACAPAT ISLAMI PUTRI
I
11
BUMIAYU
II
04
TONJONG
III
03
BREBES
10
LCCTPAISUM PUTRA
I
06
PAGUYANGAN
II
03
BREBES
III
15
BANTARKAWUNG
11
LCCTPAISUM PUTRI
I
03
BREBES
II
02
KERSANA
III
09
TANJUNG
12
CERITA ISLAMI PUTRA
I
17
WANASARI
II
06
PAGUYANGAN
III
01
BULAKAMBA
13
CERITA ISLAMI PUTRI
I
01
BULAKAMBA
II
11
BUMIAYU
III
13
LARANGAN
14
TILAWATIL QUR'AN PUTRA
I
15
BANTARKAWUNG
II
16
KETANGGUNGAN
III
06
PAGUYANGAN
15
TILAWATIL QUR'AN PUTRI
I
15
BANTARKAWUNG
II
12
BANJARHARJO
III
06
PAGUYANGAN
16
REBANA
I
03
BREBES
II
11
BUMIAYU
III
06
PAGUYANGAN
Brebes, 5 Oktober 2016
Ketua Panitia Penyelenggara
AMIN TOLIB,S.Ag
NIP.